Byrådsmøde - 27/02 2017

Mandag 27. februar 2017

Byrådsmøde - 27/02 2017

0Mødestart
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (1. forelæggelse)
3Godkendelse af VVM-redegørelse, udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (2. forelæggelse)
4Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016 vedr. Vadum
5Godkendelse af en strategi for biodiversitet - Rig natur i Aalborg Kommune
6Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler
7Godkendelse i forbindelse med kommunens overtagelse af inddrivelsesopgaven vedr. fortrinsberettigede krav. Tillægsbevilling
8Godkendelse af forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedr. fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte
9Godkendelse af forslag fra byrådsmedlem Kirsten Algren vedr. beløb til renovering, etablering eller genetablering af relevante plejehjemskøkkener
10Godkendelse af alternativt forslag fra byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm til Kirsten Algrens forslag om ansøgning til pulje om køkkener på plejehjemmene.