Byrådsmøde - 10/12 2018

Mandag 10. december 2018

Byrådsmøde - 10/12 2018

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse).
3Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (2. forelæggelse)
4Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
5Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)
6Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg (2. forelæggelse)
7Godkendelse af Lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (2. forelæggelse)
8Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
9Godkendelse af Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (2. forelæggelse)
10Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen
11Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger (seniorboliger) på Fyrkildevej, Aalborg Øst - Himmerland Boligforening afd. 52
12Godkendelse af Skema A for helhedsplan for Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
13Godkendelse af Udkast til Beskæftigelsesplan for 2019
14Godkendelse af Værdighedspolitikken 2018-2021
15Godkendelse af efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling.
16Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. og Vandsamarbejde Hals for 2019
17Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi
18Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, ejendomsskat, forskerskat og HMN Naturgas A/S. Tillægsbevilling 2018
19Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018 og 2019
20Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018
21Godkendelse af ændringer til hovedregulativet i gældende Kasse- og regnskabsregulativ.