mandag 13. maj 2019

Byrådsmøde - 13/05 2019

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
0Spørgetid
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af udpegning af medlemmer til Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg i perioden 2019-21
3Godkendelse af beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år
4Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2019
5Vederlag/diæter til Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019
6Godkendelse af skema A for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten
7Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal med henblik på udvidelse af gasanlæg, Thorsbrovej 12A, Gudumholm
8Godkendelse af ansøgning om afsked og overgang til tjenestemandspension