mandag 17. juni 2019

Byrådsmøde - 17/06 2019

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
3Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
4Godkendelse af fordeling af rammebesparelse på indkøbsområdet. Tillægsbevilling 2019, drift
5Godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S m.v. Tillægsbevilling, drift 2019
6Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2019
7Godkendelse af ændring af byrådets forretningsorden
8Godkendelse af byrådets møder i 2020
9Godkendelse af etablering af whistleblowerordning
10Godkendelse af oplæg til konkretisering af pejlemærker
11Godkendelse af opdatering af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinjen) 2013 tillægsbevilling
12Godkendelse af anlægstilskud til Lille Vildmose. Tillægsbevilling 2019
13Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen (1. forelæggelse)
14Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
15Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Forslag til Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
16Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde (2. forelæggelse)
17Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61 Bøgevej i Hals
18Godkendelse af Skema B for 22 almene familieboliger for Boligforeningen Enggården afd. 24 - Koldsmindevej, 9240 Nibe
19Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
20Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelbaner mellem Dall Villaby og Ferslev
21Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune
22Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute