mandag 23. september 2019

Byrådsmøde - 23/09 2019

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
3Godkendelse af rådgivende § 17 stk. 4-udvalg
4Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
5Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse)
6Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
7Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1. forelæggelse)
8Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse)
9Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik
10Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik
11Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg
12Godkendelse af Skema A B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 75
13Godkendelse af Skema A B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig, afdeling 44
14Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart
15Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle
16Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute