torsdag 10. oktober 2019

Byrådsmøde - 10/10 2019

1Godkendelse af dagsorden
2Forslag til kommunens årsbudget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 - 1. behandling