mandag 16. december 2019

Byrådsmøde - 16/12 2019

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2019 og 2020 - takstændringer og tillægsbevilling
3Godkendelse af takster for grundvandsbeskyttelse for 2020
4Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2019, drift
5Godkendelse af lånoptagelse for 2019 og tillægsbevilling for finansiering i 2019 og 2020
6Kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2019 samt ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2019
7Godkendelse af ny model for opkrævning af garantiprovision
8Godkendelse af igangsætning af en samlet byudviklingsplan for det østlige Aalborg
9Godkendelse af spørgetid i Aalborg Byråd 2020
10Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2020
11Orientering om borgerrådgiverens beretning 2018
12Godkendelse af vedtægt for Aalborg Kommunes borgerrådgiver
13Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (1. forelæggelse)
15Godkendelse af Kommuneplantillæg 7-013 Byudviklingsplan for Gistrup (1. forelæggelse)
16Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
17Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for SundbyHvorup Boligselskab afd. 7
18Godkendelse af skema B for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
19Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape 7, Sohngårdsholmsvej
20Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet
21Godkendelse af takstændringer for Aalborg Kulturskole - udmøntning af budget 2020
22Orientering om status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
23Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
24Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe - Samarbejde med de almene boligselskaber i Aalborg om etablering af boliggaranti