mandag 10. februar 2020

Byrådsmøde - 10/02 2020

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
0Spørgetid: På vegne af Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aalborg
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Mads Duedahl i perioden fra og med 1. maj 2020 til og med 31. august 2020
3Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (1. forelæggelse)
4Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
5Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej (2. forelæggelse)
6Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
7Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (1. forelæggelse)
8Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger Tingstedet Svenstrup (1. forelæggelse)
9Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
10Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej
11Godkendelse af ansøgning om fortsat kombineret udlejning i Alabu Bolig, afd. 25, Grønneparken
12Godkendelse af skema A for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen, Vodskov
13Godkendelse af skema A for renovering af sydfacaden for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej
14Godkendelse af skema B for 65 ungdomsboliger for Vivabolig afd. 30 Park Kollegiet - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
15Godkendelse af områdefornyelse ved Storvorde Bymidte
16Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
17Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
18Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2020. Tillægsbevilling
19Godkendelse af honorering af 2. viceborgmester
20Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
21Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. nedsættelse af rådighedsbeløbet for modtagere af førtidspension, kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp