mandag 02. marts 2020

Byrådsmøde - 02/03 2020

0Spørgetid: Ny dagtilbudslov i Aalborg kommune i forhold til børnehaven Stampe
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Landdistriktspolitik 2020
3Godkendelse af kommissorium for nedsættelse af § 17, stk. 4- Landdistriktsudvalg
4Godkendelse af Plan- og Budgetprocedure 2021-2024
5Godkendelse af Ledelsespolitik for Aalborg Kommune
6Godkendelse af delpolitikker under Personalepolitikken
7Godkendelse af Lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)
8Godkendelse af Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
9Godkendelse af Lokalplan 8-1-104 Boliger, Rødageren, Storvorde (2. forelæggelse)
10Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe - Skærpelse af krav til støj fra motorveje tæt på byerne
11Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe vedr. rekreative områder ved bådelauget i Rærup