mandag 20. april 2020

Byrådsmøde - 20/04 2020

1Godkendelse af dagsorden
2Orientering om aflysning af byrådsmøde den 23. marts 2020
3Godkendelse af Regnskab 2019 - Aalborg Kommune
4Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019
5Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, anlæg
6Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 - Tillægsbevilling 2020-2022, anlæg og lånoptagelse
7Godkendelse af udsættelse af betaling af 2. rate 2020 af dækningsafgift for erhvervsejendomme til 2021
8Godkendelse af kommunegaranti til etablering af varmepumpeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.
9Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
10Godkendelse af etablering af Destination Nord
11Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
12Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
13Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (1. forelæggelse)
15Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
16Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej
17Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. indledning af forhandlinger mellem Aalborg Kommune og BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagoger ansat i folkeskolen
18Underskriftsside