mandag 11. maj 2020

Byrådsmøde - 11/05 2020

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud. Tillægsbevilling 2020
3Godkendelse af 2. behandling af ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området
4Godkendelse af faktaopdatering og status på måltal for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
5Godkendelse af køreplanindstilling 2020-2021
6Godkendelse af rammer for samarbejde med selvejende institutioner, fonde mv.
7Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt lånefinansiering i 2020 %u2013 Tillægsbevilling 2020, anlæg og lånoptagelse - runde 2
8Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2020.
9Godkendelse af Barselsudligningsordningen - Regnskab 2019. Tillægsbevilling
10Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2019
11Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2019
12Godkendelse af fremrykning af anlægsbevilling Nytorv til Nordkraft - tillægsbevilling
13Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102, Boliger, vest for skolen, Sønderholm (1. forelæggelse)
15Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
16Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup (2. forelæggelse)
17Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen (1. forelæggelse)
18Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret (1. forelæggelse)
19Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (1. forelæggelse)
20Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (1. forelæggelse)
21Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1. forelæggelse)
22Godkendelse af Lokalplan 6-1-112, Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
23Godkendelse af skema A for helheldsplanen for Himmerland Boligforening afd. 8 i Søheltekvarteret, Vestbyen
24Godkendelse af Skema B for helhedsplan, Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov
25Godkendelse af ekspropriation af areal til Plusbus, etape 5, ved Bethaniakirken - 2013 Jyllandsgade / Dag Hammerskjølds Gade
26Underskriftsside