mandag 25. maj 2020

Byrådsmøde - 25/05 2020

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Mai-Britt Iversen fra og med 20. maj 2020
3Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser
4Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
5Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (2. fremlæggelse)
6Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
7Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Vivabolig afd. 3 Sjællandsgade m.fl., Aalborg C
8Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 13. Præstemarken mv., Aalborg C
9Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 13, Strubjerg 42-56, Nørresundby - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
10Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder for Himmerland Boligforening afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, Aalborg C
11Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. budgetloven
12Underskriftsside