mandag 15. juni 2020

Byrådsmøde - 15/06 2020

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af farveseparering ved indsamlet madaffald til farvesepareringsanlæg
3Godkendelse af lånoptagelse
4Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020
5Byrådets møder i 2021
6Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders Vej 3-11, Vejgård (1. Forelæggelse)
7Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup med miljørapport (1. forelæggelse)
8Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
9Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
10Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby (1. forelæggelse)
11Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)
12Godkendelse af Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (1. forelæggelse)
13Godkendelse af Skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C
14Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
15Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses
16Godkendelse af Ungestrategi 2020 - 2025
17Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til §17, stk. 4-Landddistriktsudvalget
18Godkendelse af Studenterhusets ansøgning som regionalt spillested