mandag 19. oktober 2020

Byrådsmøde - 19/10 2020

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vejgaard Vandværk til finansiering af nye boringer og råvandsledning
3Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2021-2032 (1. behandling)
4Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Boliger, Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (2. forelæggelse)
5Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
6Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019
7Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. trafikstøj fra statsveje
8LUKKET: Godkendelse af ansættelse som borgerrådgiver med organisatorisk placering i Borgmesterens Forvaltning