mandag 23. november 2020

Byrådsmøde - 23/11 2020

1Godkendelse af dagsorden.
2Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lasse Puertas Navarro Olsen
3Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-september 2020
4Godkendelse af aktuel status 2020 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2020
5Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevillinger 2020, drift
6Godkendelse af justering af lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - Ny ferielov. Tillægsbevilling
7Godkendelse af AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale om ekstra elever og lærlinge i 2020. Tillægsbevilling
8Godkendelse af aktuel status 2020 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
9Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
10Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
11Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling
12Godkendelse af aktuel status 2020 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
13Godkendelse af tillægsbevilling - særlige pladser i psykiatrien
14Godkendelse af aktuel status 2020 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
15Godkendelse af aktuel status 2020 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
16Godkendesle af aktuel status 2020 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling
17Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, drift
18Drøftelse af besparelse og effektivisering af Flextrafik i Aalborg Kommune. Tillægsbevilling
19Godkendelse af kollektiv trafikpolitik
20Godkendelse af model for administration af Ny Ferielov pr. 1. september 2020
21Godkendelse af indbetaling af indefrosne feriepenge - brugerfinansierede område
22Godkendelse af optagelse af kredit og deponering - Stigsborg P/S
23Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
24Godkendelse af indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet - kreds Nordjylland
25Godkendelse af anlægsprojekt Rærup Natur - tillægsbevilling
26Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (2. forelæggelse)
27Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (1. forelæggelse)
28Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
29Godkendelse af Skema A for 19 almene familieboliger for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 76, Niels Lyhnes Vej, Vestbjerg
30Godkendelse af Skema A for 26 almene familieboliger for Alabu Bolig afd. 77, Lodsholmvej, Klarup
31Godkendelse af Skema A for 20 familieboliger for Alabu Bolig, Fortunavej, Aalborg SØ
32Godkendelse af Skema B for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland Boligforening afd. 91 Syrenbakken, Aalborg Ø - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
33Godkendelse af udkast til Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035
34Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
35Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. undersøgelse af muligheder og behov for etablering et stof- og alkoholfrit alternativ/supplement til Svenstrupgård samt for etablering af et afrusningstilbud med opfølgende socialp&ael
37Tillægsbevilling