mandag 22. marts 2021

Byrådsmøde - 22/03 2021

 
Der er ikke videoarkiv af møder ældre end 3 år.
0Nyt punkt
1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Kristoffer Hjort Storm
3Godkendelse af genopstartspakke - handels- og restaurationsliv mv. Tillægsbevilling
4Godkendelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19. Tillægsbevilling
5Godkendelse af udmøntning af genopstartspakker til kulturinstitutioner, unge kunstnere og uddannelsessøgende. Tillægsbevilling
6Godkendelse af midtvejsstatus for Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22
7Godkendelse af tillægsbevilling til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - kommunedelen
8Godkendelse af gebyrtakst for konkret anvisning af erhvervsaffald og jordflytning. Tillægsbevilling
9Godkendelse af Plan for fortsat drift i krisesituationer 2020-2021
10Godkendelse af kommunal lånegaranti til I/S Reno-Nord til Nordjyllands Ressourcepark, etape 1
11Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
12Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
13Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2021. Tillægsbevilling
14Godkendelse af lånoptagelse 2020
15Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2021
16Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2020
17Godkendelse af grøn strøm - Nibe Festival. Tillægsbevilling
18Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.019 og Lokalplan 9-2-104 Plejehjem, Gandrup (1. forelæggelse)
19Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.035 og Lokalplan 3-6-115 Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)
20Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.029 og Lokalplan 5-9-112 Kartoffelmelsfabrik, Gravsholtvej, Landområde Nord (2. forelæggelse)
21Godkendelse af Lokalplan 1-4-111 Boliger og erhverv, Karolinelundsvej, Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
22Godkendelse af Lokalplan 4-3-110, Boliger, Kærholt, Gug (2. forelæggelse)
23Godkendelse af kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af nybyggeri for Svenstrup Boligforening (Himmerland Boligforening) afd. 2, Bakkedraget m.fl., 9230 Svenstrup
24Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen. Tillægsbevilling
25Godkendelse af finansiering af ombygning Svenstrupgård. Tillægsbevilling
26Forslag fra Venstres byrådsgruppe om Aalborg Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence "Danmarks VILDESTE kommune"
27Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. affaldsforbrænding
28Godkendelse af omsætning af aftale om minimumsnormeringer, styrket tilsyn og øvrige regler vedr. dagtilbud. Tillægsbevilling