mandag 22. november 2021

Byrådsmøde - 22/11 2021

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af aktuel status 2021. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021
3Godkendelse af aktuel status 2021 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
4Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2021
5Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2021
6Godkendelse af aktuel status 2021 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
7Godkendelse af aktuel status 2021 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
8Godkendelse af aktuel status 2021 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
9Godkendelse af aktuel status 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 2021
10Godkendelse af justering af lønbudget 2021. Tillægsbevilling
11Godkendelse af midtvejsregulering mm. Tillægsbevilling 2021
12Godkendelse - flytning af ansatte til basis IT-support fra forvaltningerne. Tillægsbevilling
13Godkendelse - Facadeproblematik 2021 - Gistrup skole. Tillægsbevilling
14Godkendelse af ændring i finansieringen af Aalborg Zoos nye orangutanganlæg og omlægning af bestående lån
15Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
16Godkendelse af opløsning af HMN Naturgas
17Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald
18Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald
19Godkendelse af lånoptagelse 2021 og konvertering af obligationslån
20Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.015 og Lokalplan 7-1-115 Boliger, Lucernevej, Klarup (1. forelæggelse)
21Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (2. forelæggelse)