mandag 25. april 2022

Byrådsmøde - 25/04 2022

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Regnskab 2021 - Aalborg Kommune
3Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2021
4Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022 - hele kommunen, drift
5Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022 - hele kommunen, anlæg
6Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2021. Tillægsbevilling
7Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2022. 51 Tillægsbevilling
8Godkendelse af etablering af vuggestue i pasningsgarantiområde centrum. 57 Tillægsbevilling
9Godkendelse af 2. behandling af køreplan 2022/23 for den kollektive trafik i Aalborg 60 Kommune
10Godkendelse af DK2020 - Fastsættelse af mål for drivhusgasreduktion i 2030
11Godkendelse - Kommunale dokumenter - tegningsbemyndigelse 2022
12Godkendelse af Lokalplan 1-1-143 - Bolig og erhverv, Bispensgade 3, Aalborg Midtby (1. 72 forelæggelse)
13Godkendelse af Lokalplan 1-2-122 - Tillæg 2 til Lokalplan 1-2-118, Børne- og 77 Ungeunivers, Stigsborg (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Lokalplan 1-2-127 - Tillæg 4 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborgvej, 84 Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
15Godkendelse af lokalplan 5-1-107 Nord for Vadum Kirkevej, Vadum (1. forelæggelse)
16Godkendelse af forlængelse af lejekontrakt, Fjordbyen
17Forslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om etablering og anvendelse af 99 landstrømsanlæg i forbindelse med krydstogtskibe ved Honnørkajen
18Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om ændring af beslutning om 100 gavlmalerier i punkt 18 på By- og Landskabsudvalgets møde den 7. april 2022
19Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om proces for fredning af parker og 103 rekreative arealer
20Forslag fra Venstres byrådsgruppe - Beslutning om faste møder i stående udvalg ikke må 104 være sammenfaldende i den fremtidige mødeplanlægning