mandag 09. maj 2022

Byrådsmøde - 09/05 2022

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse - Prisstigninger i byggeriet. Tillægsbevilling
3Godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev. (2. 8 behandling)
4Orientering om Folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni 2022
5Godkendelse af ændringer til udpegninger til udvalg, råd, nævn mm.
6Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 4.074 og udkast til lokalplan 4-8-103 17 Nordjyllands Ressourcepark, Troensevej, Erhverv Øst med miljørapport (1. forelæggelse)
7Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 10.016 Bolig og Erhverv ved 21 Søndergade/Sygehusvej i Nibe (1. forlæggelse)
8Godkendelse af Lokalplan 3-4-109, Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse)
9Godkendelse af Lokalplan 2-1-105, Skansekvarteret, Nørresundby (2. forelæggelse)
10Godkendelse af The Tall Ships Races 2022 - afspærring i midtbyen
11Godkendelse af DM-Ugen 2022, Afspærringer og trafikale forhold
12Godkendelse af ekspropriation til Plusbus, etape P02 - Vestbyen Station
13Forslag fra Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres 53 byrådsgrupper vedr. plantebaseret kost
14Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedr. undersøgelse af 54 mulighederne for at etablere en kombination af solceller og støjdæmpning på den bynære del af E45
15LUKKET MØDE: Godkendelse af køb af ejendom
16LUKKET MØDE: Godkendelse af eventuelt køb af ejendom
17LUKKET MØDE: Godkendelse af Aalborg Renovation - årsregnskab 2021