mandag 06. marts 2023

Byrådsmøde - 06/03 2023

0Spørgetid
1Godkendelse af dagsorden.
2Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Varme A/S til byggemodning på Nefovej
3Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af fjernaflæste digitale målere
4Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
5Godkendelse af forslag til budgetprocedure 2024-2027
6Godkendelse af Erhvervsstrategi 2023-2026 "Aalborg griber fremtiden"
7Godkendelse af Strategisk rammeaftale for samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg Kommune 2023-2024
8Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.040 og Lokalplan 3-1-106 Dagligvarebutik, Ny Kærvej 43, Kærby (1. forelæggelse)
9Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.035 og Lokalplan 6-1-118 Erhverv, Olympiavej, Svenstrup (1. forelæggelse)
10Godkendelse af Lokalplan 6-3-110 Boliger, Svenstrupvej, Frejlev (1. forelæggelse)
11Godkendelse af Lokalplan 1-4-117 Erhverv, Gasværksvej, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
12Godkendelse af Skema A for 50 nye familieboliger på Sofiendal Enge - syd, Himmerland Boligforening afd. 109
13Forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe - Tilslutning til Solsikkeprogrammet
14LUKKET MØDE: Godkendelse af ansættelse af kommunaldirektør