mandag 27. marts 2023

Byrådsmøde - 27/03 2023

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik
3Godkendelse af nyt bybusnet for den kollektive trafik i Aalborg
4Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Varme A/S til udbygning af ledningsnet og røggaskondensering
5Godkendelse af lånoptagelse for 2022 og Kloak A/S' medfinansiering af Øster Å. Tillægsbevilling 2023
6Kommunale dokumenter - underskrift (tegningsbemyndigelse) 2023
7Drøftelse af borgerrådgiverens beretning 2022
8Drøftelse af Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022
9Orientering om Iværksætterstrategi 2023-2026
10Godkendelse af ændringer i udpegninger til Arbejderbevægelsens Kollegium, Blegkilde Kollegiet og Boulevard Kollegiet (Boulevarden 27)
11Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.061 Sygehus Nord og Gåsepigen samt Udviklings- og helhedsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen og miljørapport (1. forelæggelse)
12Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.076 og Lokalplan 4-10-109 Boliger og erhverv, Malum Alle og Fjelshøjvej, Sdr. Tranders (2. forelæggelse)
13Godkendelse af Lokalplan 10-1-115 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej (etape 2), Nibe (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Lokalplan 3-6-116 Lokalcenter, Skalborg Bakke Øst, Skalborg (1. forelæggelse)
15Godkendelse af DM-ugen og PostNord Danmark Rundt 2023 - Afspærringer og trafikale forhold
16Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af Egnsplanvej, Aalborg Syd
17Godkendelse af beslutning om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår Nibevej/Hobrovej - Beslutningsvilje
18Forslag fra Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre om afprøvning af 4 dages arbejdsuge i Aalborg Kommune.
19LUKKET MØDE: Godkendelse af ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse omkring et projekt
20LUKKET MØDE: Godkendelse af udpegning af socialt sagkyndig til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for perioden 1. marts 2023 til 31. december 2025