mandag 15. maj 2023

Byrådsmøde - 15/05 2023

1Godkendelse af dagsorden
2Godkendelse af Aalborg Renovation - Årsregnskab 2022
3Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
4Godkendelse af køreplansindstillingen 2023-2024 - 2. behandling
5Orientering om status for Nordjyllands Ressourcepark
6Godkendelse af lånoptagelse, Nordværk I/S
7Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023 for Aalborg Kommune
8Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Thomas Kastrup-Larsen
9Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.038 og Lokalplan 3-4-107 Institution, Skydebanevej, Mølholm (1. forelæggelse)
10Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.082 Langagervej (1. forelæggelse)
11Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.039, Byudviklingsplan Langholt med miljørapport (1. forelæggelse)
12Godkendelse af frafald af Kommuneplantillæg 5.034 og godkendelse af Lokalplan 5-1-106 Boliger, syd for Vadum Kirkevej, Vadum (2. forelæggelse)
13Godkendelse af Lokalplan 3-6-117 Tillæg 1 til Lokalplan 3-6-105, Vandmanden, City Syd (1. forelæggelse)
14Godkendelse af Lokalplan 5-6-107 Boliger, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
15Beslutning vedrørende ansøgning om oprettelse af selvstændigt boligselskab, Plus Bolig afdeling 1058, Agertoften
16Godkendelse af handleplan for "Tryg Digital By" i perioden 2023-2024
17Forslag fra Venstres byrådsgruppe om udarbejdelse af forslag om kommunale tryghedsvagter i Aalborg
18Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL
19Godkendelse af venskabsbyaftale med Mykolaiv, Ukraine